Смокини

Сортове смокини

Съществуват много смокинови сортове, които се различават по:

  • цвета на плодовата кожица – жълти, зеленикави или червени;
  • по месестата част на плода – жълтеникави, слабо розови или червени;
  • по формата на плода – продълговати, кълбовидни или полукълбовидни.